Ubezpieczenia samochodów: rodzaje

By | 18 stycznia 2019

Ubezpieczenia samochodów należą do polis kupowanych w działających w Polsce towarzystwach ubezpieczeniowych najczęściej. Kierowcy, którzy chcą ubezpieczyć swój samochodów mają do wyboru kilka rodzajów ubezpieczeń. Jakie one są?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC musi posiadać każdy samochód. Jest to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów. Zakres tego ubezpieczenia jest regulowany ustawą, za różną cenę u poszczególnych ubezpieczycieli otrzymamy taką samą polisę. Straty poniesione przez poszkodowaną stronę na skutek wypadku spowodowanego przez kierowcę są pokrywane z jego polisy OC. Polisa OC jest ważna 12 miesięcy.

Ubezpieczenia Autocasco

To ubezpieczenie dobrowolne. Odszkodowanie z tytułu polisy AC jest wypłacane między innymi sprawcy wypadku samochodowego, gdy jego samochód wymaga naprawy. Zakres ubezpieczenia AC może być bardzo szeroki; im ochrona jest szersza, tym więcej niespodziewanych zdarzeń jest objętych ochroną. Właściciel samochodu może otrzymać odszkodowanie nie tylko w sytuacji opisanej wyżej, ale także, gdy samochód zostanie skradziony, a nawet zarysowany na parkingu. Zakres ochrony wpływa na cenę polisy. Dla tych, którzy chcą w niewielkim zakresie chronić swój samochód niektórzy ubezpieczyciele proponują tak zwane mini casco.

Ubezpieczenia samochodów: rodzaje

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Popularne NNW to również ubezpieczenie dobrowolne. Wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowanie z tytułu polisy NNW to rodzaj finansowej rekompensaty za zdrowie lub życie utracone na skutek wypadku. Ochroną objęci są także pasażerowie samochodu. Odszkodowanie można otrzymać nie tylko za zdarzenia, które miały miejsce w trakcie ruchu samochodu, ale także podczas postoju oraz w czasie wsiadania lub wysiadania z samochodu. Polisa NNW należy do jednych z najmniej kosztownych rodzajów ubezpieczeń dostępnych dla właścicieli samochodów.

Ubezpieczeniem, które można jeszcze kupić jest Assistance. To ubezpieczenie pomocowe szczególnie przydatne osobom, które dużo podróżują.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz