Ubezpieczenia dla właścicieli samochodów

By | 12 kwietnia 2019

Właściciele samochodów mają do wyboru kilka rodzajów ubezpieczeń. Jakie ubezpieczenia mogą wybrać dla swojego pojazdu?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Popularnie nazywamy to ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Ważną polisę OC muszą posiadać właściciele wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów mechanicznych. W przypadku pierwszego ubezpieczenia polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed poniesieniem finansowych konsekwencji będących skutkiem wyrządzonych szkód innym uczestnikom ruchu.

Ubezpieczenia dla właścicieli samochodów

Ubezpieczenie autocasco

Jest ubezpieczeniem, którego kierowcy nie muszą kupować, jest to ubezpieczenie dobrowolne. Wielu właścicieli szczególnie nowych, a więc drogich modeli samochodów, decyduje się kupić polisę AC. Zapewnia on możliwość uzyskania świadczenia między innymi na wypadek kradzieży samochodu. Polisę AC z cesją na bank muszą wykupić osoby, które wzięły w banku kredyt na zakup samochodu.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

To ubezpieczenie także jest dobrowolne. Chroni ono właściciela samochodu oraz pasażerów. Zapewnia uzyskanie odszkodowania w sytuacji, gdy na skutek wypadku dojdzie do poważnych uszkodzeń ciała skutkujących trwałymi problemami zdrowotnymi oraz w sytuacji śmierci. Polisa NNW jest najtańsza, warto więc ją kupić. Zapewnia ona ochronę nie tylko w czasie jazdy samochodem, ale także podczas wsiadania czy wysiadania.

Ubezpieczenie Assistance

To również dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów. Może okazać się bardzo przydatne osobom, które dużo podróżują. Wykupienie tego ubezpieczenia warto rozważyć także przed wyjazdem w podróż za granicę. Zakres pomocy, którą można otrzymać od ubezpieczyciela jest bardzo różny. W większości przypadków można liczyć na bezpłatne holowanie (należy pytać o limit kilometrów) na wypadek awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę. Polisę Assistance ubezpieczyciele często dodają gratis do polis OC.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz