Deklaracje podatkowe a funkcjonowanie firm

By | 2 marca 2018

Deklaracje podatkowe a funkcjonowanie firmKażdy przedsiębiorca zobligowany jest do systematycznego składania deklaracji podatkowych oraz rozliczania się z fiskusem.

Nietrudno zauważyć, że wysokość podatków może być różna, dlatego też konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji – zgodnie ze sposobem rozliczania.

Jakie deklaracje powinien składać przedsiębiorca?

Priorytetowym dokumentem w przypadku każdego przedsiębiorcy są deklaracje podatkowe związane bezpośrednio z podatkiem dochodowym – daninę musi opłacać każdy przedsiębiorca, który uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności lub przychody w przypadku podatku zryczałtowanego.
Warto jednak pamiętać, że opłacanie podatku dochodowego nie zawsze wymaga złożenia deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym – niekiedy wystarczy wpłata należności na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Jak wiadomo, każdy przedsiębiorca ma obowiązek wyliczenia i wpłacenia podatku do urzędu skarbowego, zaliczki na poczet podatku wpłacane są zazwyczaj w okresach miesięcznych lub kwartalnych, zgodnie z zadeklarowanym sposobem rozliczeń we wniosku CEIDG-1. W zależności od charakteru i formy prowadzenia działalności, podatek dochodowy należy wyliczyć z wykorzystaniem następujących rozwiązań:
• skali podatkowej;
• podatku liniowego;
• ryczałtu ewidencjonowanego;
• karty podatkowej.
Warto jednak pamiętać, że wyliczenie podatku obliguje przedsiębiorcę wyłącznie do wpłaty należności, nie ma natomiast konieczności, by co miesiąc składać deklaracje podatkowe.
Może się oczywiście zdarzyć, że wysokość podatku wynosi 0 zł – w tej sytuacji przedsiębiorca nie musi składać deklaracji ani powiadamiać urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach.

Deklaracje VAT, czyli podatek od towarów i usług

Znaczna część przedsiębiorców zobligowana jest do uiszczania podatku od towaru i usług – w tym celu składane są deklaracje VAT. Warto podkreślić, że deklaracje VAT różnią w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się w systemie miesięcznym, czy też kwartalnym, istotną kwestią jest w tym przypadku również wielkość przedsiębiorstwa.
Deklaracje VAT należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz